Ie dros Gymru / Yes for Wales

A hoffech gwybod mwy am yr ymgyrch Ie dros Gymru yn Sir Gaerfyrddin?

Ewch i http://yes-sirgar-ie.blogspot.com/

Would you like to know more about the Yes for Wales campaign in Carmarthenshire?

Go to http://yes-sirgar-ie.blogspot.com/

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.


<