Cofio Streic y Rheilffyrdd Llanelli

Aelod Seneddol yn cofio’r streic gydag awduron lleol.

Ymunodd Aelod Seneddol Sir Gâr Jonathan Edwards ag awduron lleol yr wythnos hon am noswaith i gofio ac i nodi digwyddiad Streic y Rheilffyrdd Llanelli, 1911.

Jonathan with author John Edwards

Ar ddydd Iau, Awst 15fed, yn Siambrau Cyngor Gwledig Llanelli, cynhaliodd Pwyllgor Streic y Rheilffyrdd Llanelli ddadl gyhoeddus a derbyniwyd areithiau gan AS Plaid Cymru Jonathan Edwards; Rob Griffiths – awdur Killing No Murder;John Edwards – awdur Remembrance of a Riot; a Tim Evans – Cadeirydd pwyllgor streic y rheilffyrdd ac awdur The Great Unrest and Welsh Town.

Roedd y noswaith yn rhan o raglen tri diwrnod Pwyllgor Streic y Rheilffyrdd Llanelli i nodi ac i gofio’r digwyddiad, lle cafwyd streicwyr a’u cefnogwyr yn brwydro gyda’r fyddin ar strydoedd y dref.

Agorodd cyn-bennaeth Hanes Ysgol y Strade, John Edwards, y noswaith trwy ddwyn i gof digwyddiadau streic 1911 a sut y saethwyd dau ddyn – John John, gweithiwr tunplat, a Leonard Worsell, llafurwr – yn farw gan filwyr catrawd Caerwrangon.

Yn dilyn trafodaeth gyhoeddus ynglŷn â’r streic a’r goblygiadau yn dilyn y diwrnod hwnnw, cyflwynwyd llyfr arbennig ar y streic i banelwyr gan Gyngor Gwledig Llanelli.

Dywedodd AS Jonathan Edwards:

“Fe wnes i fwynhau’n fawr gael bod yn rhan o’r digwyddiad ac roeddwn yn ddiolchgar iawn cael fy ngofyn i gyfrannu. Fe wnes i fwynhau cyfraniad gwybodus yr awdur lleol, John Edwards yn enwedig.

“Mae’n bwysig bod hanes y streic, y goblygiadau a’r canlyniadau – yn wleidyddol ac yn gymdeithasol – yn cael ei rannu am genedlaethau i ddod.

“Mae’r cyngor gwledig wedi gweithio’n galed i sicrhau adnodd addysgiadol gwych ar y streic a’r gwrthryfel sydd ar gael i holl ysgolion yr ardal. Gobeithiaf y gellid rhannu’r fath adnoddau trwy’r sir gyfan.

“Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch i bwyllgor streic y rheilffyrdd a threfnwyr y rhaglen am fy ngwahodd yn swyddogol i nodi un o ddigwyddiadau pwysicaf  hanes Sir Gaerfyrddin.”

DIWEDD

 

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.