AS yn cael ei ddewis i gynrychioli’r Senedd yn Cyngres yr Unol Daleithiau

Mae Jonathan Edwards AS Sir Gaerfyrddin wedi ei ddewis i gynrychioli’r Senedd ar ymweliad â Cyngres yr Unol Daleithiau’r haf hwn.

Mewn ymweliad a noddir gan Adran Gwladol yr Unol Daleithiau, bydd wyth Aelod Seneddol o bob plaid wleidyddol yn cael wythnos o astudio dwys ar sut mae’r system wleidyddol a’r system economaidd yr Unol Daleithiau yn gweithredu ar lefel ffederal, taleithiol a lleol. Bydd yr ymweliad hefyd yn canolbwyntio ar bolisi masnach, datblygu economaidd rhanbarthol, amddiffyn a materion tramor.

Fel rhan o’r ymweliad, bydd Mr Edwards yn treulio tri diwrnod yn cysgodi’r Cyngreswr Charlie Dent – cynrychiolydd Weriniaethol o Pennsylvania.

Dywedodd Jonathan Edwards, yr unig Aelod Seneddol o Gymru i gael eu dewis ar gyfer yr ymweliad, ei bod yn arbennig o awyddus i ddysgu mwy am y wahanol lefelau o lywodraeth America a sut, yn cefndir y refferendwm yn yr Alban a mwy o rym i’r Cynulliad Cenedlaethol gallai system ffederal yr Unol Daleithiau cael eu cymhwyso at ddatblygiad y Wladwriaeth Brydeinig.

Dywedodd Jonathan Edwards AS:

“Mae’n anrhydedd mawr i gael eu dewis i gynrychioli’r Senedd ar yr ymweliad cyfnewid. Mae gan yr Unol Daleithiau system wleidyddol ddiddorol. Rwy’n credu gallwn ddysgu gwersi gwerthfawr iawn wrth ystyried esblygiad y Wladwriaeth Brydeinig.

“Gyda refferendwm ar annibyniaeth i’r Alban y flwyddyn nesaf, a gyda’r Comisiwn Silk yn edrych ar bwerau pellach i’r Cynulliad Cenedlaethol, rwy’n arbennig o awyddus i gael gwell dealltwriaeth o’r gwahanol lefelau ddeddfwriaethol yr Unol Daleithiau a beth y byddai hyn yn edrych fel yn y cyd-destun y Wladwriaeth Brydeinig.

“Fel llefarydd y Trysorlys, rwy’n awyddus i edrych ar fentrau lleol ar gyfer datblygu economaidd rhanbarthol a sut i cymhwyso hyn mewn cyd-destun Cymreig. Mae’r Unol Daleithiau yn llawer gwell ar ddatblygu economïau lleol ac ar leoleiddio y system fancio i gefnogi busnesau lleol.

“Bydd yn sicr yn brofiad i gysgodi Cyngreswr Weriniaethol sy’n dod o ochr arall y sbectrwm gwleidyddol i mi. Yr wyf yn ddiolchgar i’r Cyngreswr Dent.

“Rwy’n ffodus i fod yr unig AS o Gymru sydd wedi’u dewis i gynrychioli’r Senedd ar yr ymweliad hwn. Mae’n gyfle y byddaf yn mwynhau a byddaf yn rhoi safbwynt Cymreig fel blaenoriaeth ym mhob trafodaeth. Er fy mod yn meddwl y dylwn i fod yn fwy diolchgar bod fy ngwraig wedi caniatáu i mi wythnos i ffwrdd yn ystod fy nhoriad yr haf gan San Steffan!”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.