Plaid yn beirniadu bwriad Llafur i adnewyddu Trident

Mae Jonathan Edwards AS Plaid Cymru wedi beirniadu penderfyniad y Blaid Lafur i ymuno a’r Toriaid wrth nodi y bydd adnewyddu’r fflyd Trident £25bn yn un o’i haddewidion ar gyfer yr etholiad cyffredinol nesaf.

Galwodd Mr Edwards yr addewid yn un anfoesol ac anghyfrifol mewn cyfnod o doriadau anferth i wasanaethau cyhoeddus hanfodol a phan fo angen dybryd am fuddsoddiad mewn sectorau megis iechyd, addysg a thanadeiledd trafnidiaeth.

Ychwanegodd fod amseru’r cyhoeddiad yn siarad cyfrolau – ar noswyl dadl Seneddol dan arweiniad Plaid Cymru, yr SNP a’r Blaid Werdd ar y treth ar lofftydd – ac yn dangos fod gan Lafur fwy o ddiddordeb mewn chwarae gwleidyddiaeth ar y llwyfan rhyngwladol na gwarchod teuluoedd cyffredin rhag bolisiau dinistriol y Glymblaid.

Dywedodd Mr Edwards:

“Mae’n bolisi hir-sefydlog gan Blaid Cymru i wrthwynebu adnewyddu Trident a buddsoddi’r £25bn mewn gwelliannau iechyd, addysg a thanadeiledd trafnidiaeth. Yn wir, bydd cyfanswm system Trident newydd drwy gydol ei hoes yn fwy na £100bn.

“Unwaith eto gwelwn Lafur a’r Toriaid yn gweithio gyda’i gilydd yn San Steffan. Pa wahaniaeth sydd rhwng Toriaid Coch a Glas?

“Dim ond rhaid misoedd nol gwelsom y Prif Weinidog yng Nghaerdydd yn galw am ddod a’r arfau hyn i lannau Cymru, er gwaethaf dim asesiadau diogelwch o’r risg o boblogaeth de orllewin Cymru. Nawr, mae ei gyfeillion yn Llundain yn ymrywmo i wario swm anferth o arian ar Trident tra’n beirniadu bro pob un toriad a gaiff ei gyhoeddi gan y Glymblaid.

“Yn y Gyllideb Frys yn dilyn yr Etholiad Cyffredinol diwethaf, gosododd Grwp y Blaid/yr SNP/y Gwyrddion gynnig yn galw am gael gwared ar adnewyddu Trident. Pleidleisiodd y dair plaid unoliaethol i drechu’r cynnig hwnnw. Rydym ni o’r farn fod cael gwared ar arfau niwclear di-werth yn ffordd llawer gwell o gael trefn ar wariant cyhoeddus na gwneud toriadau anferth i wasanaethau hanfodol.

“Mae amseru cyhoeddiad Llafur hefyd yn siarad cyfrolau o ystyried fod Plaid Cymru heddiw’n cynnal dadl i alw ar y Llywodraeth i gael gwared ar y treth ar lofftydd. Yn hytrach na chyhoeddi cefnogaeth llafar, mae Llafur wedi dewis noswyl y ddadl hon i ddatgelu eu blaenoriaethau dryslyd ac anwybodaeth o’r hyn sy’n poeni pobl o ddifri.

“Mae’r dicter cyhoeddus dros y treth ar lofftydd yn arwydd clir fod caledi ariannol a diweithdra yn peri llawer mwy o bryder na wna ymosodiad tramor i deuluoedd cyffredin.

“Yn yr Etholiad Cyffredinol nesaf bydd gan bobl Cymru’r dewis rhwng tȋm tag Llafur a’r Toriaid a’u hobsesiwn â gwastraffu biliynau ar arfau’r Rhyfel Oer, a Phlaid Cymru a fyddai’n gwario’r arian hynny ar warchod buddsoddiad cyhoeddus mewn gwasanaethau a chreu swyddi.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.